ข้อมูลบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ SPCG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดพลังงาน ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company กล่าวคือ SPCG เป็นเจ้าของหุ้น/ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือ รวม 43 บริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 923,990,000 บาท

ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน

SPCG ได้ลงทุนและพัฒนา ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้น จำนวน 36 ฟาร์ม กำลังติดตั้งรวม 260 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศไทยและในอาเซียน

ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

SPR เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรในการ ในการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยทีมติดตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ทั้งในขนาดเล็กเพื่อติดตั้งตามที่อยู่อาศัย และ ในขนาดใหญ่ที่ติดตั้งตามอาคาร หรือ โรงงานอุตสาหกรรม

EPC และ O&MM

SPE เป็นบริษัทในเครือ SPCG เป็นผู้ให้บริการทั้งทางด้านวิศวกรรม ออกแบบก่อสร้าง รวมทั้งการดูแลอย่างครบวงจร ในตัว solar farms และบริษัทในเครือ นอกจากนี้บริษัทยังขยายการบริการไปยังบุคคลภายนอก ทั้งในและนอกประเทศ

หลังคาเหล็ก

SSR เป็นบริษัทในเครือ เป็นผู้นำเรื่องเกี่ยวกับหลังคาเหล็กชั้นนำ ยกตัวอย่างเช่น หลังคา metal sheet โครงหลังคาเหล็ก เป็นต้น

บริษัทย่อยของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPC) เป็นผู้พัฒนาโซลาร์ฟาร์มแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมีโซลาร์ฟาร์มรวมทั้งสิ้น 34 โครงการ บนพื้นที่ 9 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • 01
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด
  60 หมู่ 11 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา Website
  ชื่อย่อ :
  KR1
  กำลังการผลิต :
  6.123 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  21 เมษายน 2553
 • 02
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด
  88 หมู่ที่ 8 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร Website
  ชื่อย่อ :
  SN1
  กำลังการผลิต :
  6.123 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  9 กุมภาพันธ์ 2554
 • 03
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด
  88/1 หมู่ที่ 3 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม Website
  ชื่อย่อ :
  NP1
  กำลังการผลิต :
  6.123 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  22 เมษายน 2554
 • 04
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด
  88/1 หมู่ 11 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา Website
  ชื่อย่อ :
  KR2
  กำลังการผลิต :
  6.123 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  13 กันยายน 2554
 • 05
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด
  88/8 หมู่ 9 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย Website
  ชื่อย่อ :
  LO1
  กำลังการผลิต :
  6.123 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  15 กันยายน 2554
 • 06
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด
  288 หมู่ 5 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น Website
  ชื่อย่อ :
  KK1
  กำลังการผลิต :
  6.123 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  15 กุมภาพันธ์ 2555
 • 07
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด
  88/8 หมู่ 4 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา Website
  ชื่อย่อ :
  KR3
  กำลังการผลิต :
  6.123 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  9 มีนาคม 2555
 • 08
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด
  111 หมู่ 10 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา Website
  ชื่อย่อ :
  KR4
  กำลังการผลิต :
  6.123 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  14 พฤษภาคม 2555
 • 09
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด
  88 หมู่ 5 ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา Website
  ชื่อย่อ :
  KR7
  กำลังการผลิต :
  6.123 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  30 พฤษภาคม 2555
 • 10
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำกัด
  108 หมู่ 1 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา Website
  ชื่อย่อ :
  KR5
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  15 มกราคม 2556
 • 11
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำกัด
  108/1 หมู่1 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา Website
  ชื่อย่อ :
  KR8
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  15 มกราคม 2556
 • 12
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จำกัด
  388 หมู่ 2 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา Website
  ชื่อย่อ :
  KR9
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  16 มกราคม 2556
 • 13
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำกัด
  88 หมู่ 8 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น Website
  ชื่อย่อ :
  KK3
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  17 มกราคม 2556
 • 14
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด
  288 หมู่ 9 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น Website
  ชื่อย่อ :
  KK4
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  17 มกราคม 2556
 • 15
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด
  388 หมู่ 8 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น Website
  ชื่อย่อ :
  KK5
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  18 มกราคม 2556
 • 16
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด
  248 หมู่ 8 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น Website
  ชื่อย่อ :
  KK8
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  18 มกราคม 2556
 • 17
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด
  88/1 หมู่ 1 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา Website
  ชื่อย่อ :
  KR6
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  26 มิถุนายน 2556
 • 18
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จำกัด
  88/1 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ Website
  ชื่อย่อ :
  BR1
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  26 มิถุนายน 2556
 • 19
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำกัด
  88/2 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ Website
  ชื่อย่อ :
  BR2
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  26 มิถุนายน 2556
 • 20
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด
  98 หมู่ 1 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น Website
  ชื่อย่อ :
  KK2
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  29 กรกฎาคม 2556
 • 21
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำกัด
  208 หมู่ 1 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น Website
  ชื่อย่อ :
  KK7
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  1 ตุลาคม 2556
 • 22
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด
  88/2 หมู่ 3 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม Website
  ชื่อย่อ :
  NP2
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  27 กุมภาพันธ์ 2557
 • 23
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด
  208 หมู่ 10 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขลงหลง จ.บึงกาฬ Website
  ชื่อย่อ :
  NK1
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  28 กุมภาพันธ์ 2557
 • 24
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำกัด
  88 หมู่ 9 ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ Website
  ชื่อย่อ :
  BR3
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  6 มีนาคม 2557
 • 25
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด
  8 หมู่ 6 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตพนม จ.นครพนม Website
  ชื่อย่อ :
  NP3
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  10 มีนาคม 2557
 • 26
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำกัด
  548 หมู่ 8 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี Website
  ชื่อย่อ :
  UD1
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  1 เมษายน 2557
 • 27
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด
  88/1 หมู่ 9 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย Website
  ชื่อย่อ :
  LO2
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  24 เมษายน 2557
 • 28
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด
  88/1 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร Website
  ชื่อย่อ :
  SN2
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  25 เมษายน 2557
 • 29
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำกัด
  88/1 หมู่ 2 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ Website
  ชื่อย่อ :
  SR3
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  29 เมษายน 2557
 • 30
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด
  388 หมู่ 4 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น Website
  ชื่อย่อ :
  KK9
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  20 พฤษภาคม 2557
 • 31
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด
  88 หมู่ 7 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น Website
  ชื่อย่อ :
  KK10
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  20 พฤษภาคม 2557
 • 32
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น6) จำกัด
  288 หมู่ 2 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น Website
  ชื่อย่อ :
  KK6
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  30 พฤษภาคม 2557
 • 33
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด
  8/1 หมู่ 7 ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ Website
  ชื่อย่อ :
  SR1
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  27 มิถุนายน 2557
 • 34
  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด
  88/1 หมู่ 2 ต.บ้านชบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ Website
  ชื่อย่อ :
  SR2
  กำลังการผลิต :
  7.46 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  27 มิถุนายน 2557

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด (SPA) เป็นผู้พัฒนาโซลาร์ฟาร์มรวม 2 โครงการ ในจังหวัดลพบุรี

 • 35
  บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จำกัด
  88/1 หมู่ 4 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี Website
  ชื่อย่อ :
  AJ
  กำลังการผลิต :
  3.73 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  25 มิถุนายน 2556
 • 36
  บริษัท ทิพยนารายณ์ จำกัด
  88/2 หมู่ 4 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี Website
  ชื่อย่อ :
  TP
  กำลังการผลิต :
  3.73 MWp
  เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า :
  25 มิถุนายน 2556

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (SPE)เป็นผู้นำการให้บริการออกแบบทางวิศวกรรมและก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction : EPC) นอกจากนี้ยังให้บริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษาและการประมวลผลให้แก่โซลาร์ ฟาร์ม (Operation, Maintenance and Monitoring : OMM) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (SPR) เป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านเรือน อาคารธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่โรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ แห่งแรกในประเทศไทยและในประชาคมอาเซียน

บริษัท เอสพีซีจี ลิสซิ่ง จำกัด (SPCG Leasing) ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อลิสซิ่ง แก่บริษัท และโรงงานต่างๆ ในการลงทุนทำระบบโซลาร์รูฟ และระบบประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อประหยัดพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในประเทศ

บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน), ENEGATE Co., Ltd. (บริษัทในเครือของ Kansai Electric Power Co., Inc. (KANSAI)) และ Thai Aichi Denki Co., Ltd. เพื่อประกอบธุรกิจด้านการผลิตระบบควบคุมไฟฟ้าแรงสูง เช่น ตู้สวิทช์ ตัดตอนระบบไฟฟ้าแรงดันสูง (High Voltage under 33kV) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Main Distribution Boards: MDBs) สำหรับโซล่าฟาร์มและอื่นๆ รวมถึงพัฒนาระบบ Smart Grid

บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำกัด (SSR) ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตั้ง หลังคาเหล็กรีดลอน โดยได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน ในราคาประหยัด สามารถนำไปติดตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด