เอสพีซีจี

SPCG เป็นอักษรย่อของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สื่อความหมายโดยตรงคือพลังงานจากดวงอาทิตย์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โครงการโซล่าฟาร์ม (Solar Farm) ของบริษัท พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตในโลก นอกจากนี้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวแทนของความยั่งยืนซึ่งไม่มีวันหมดไปจากโลก

พระอาทิตย์สีแดง

พระอาทิตย์สีแดง ให้ความหมายถึงแสงรังสีจากดวงอาทิตย์ ที่มีส่วนผสมของสีแดงและสีส้ม

โซล่าเซลล์

แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์สีน้ำเงินที่มีตารางเส้นนำไฟฟ้า เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ให้ประโยชน์ยิ่งแก่มวลมนุษยชาติ มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด