บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำกัด (KK7)
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำกัด (KK7) เป็นโครงการโซล่าฟาร์มแห่งที่ 23 ในจำนวน 34 โครงการของ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPC) มีที่ตั้งที่ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น KK7 เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าในวันที่ 1 ตุลาคม 2556

KK7 เลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline ของ Kyocera Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ส่วนเครื่องแปลงไฟเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ SMA Solar Technology จากประเทศเยอรมนี

นอกจากนี้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลภาวะ มีความมั่นคงยั่งยืน ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและไม่มีวันหมดไปจากโลก
ชื่อบริษัท:
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำกัด (KK7)
ทุนจดทะเบียน:
162,500,000 บาท
ผู้ถือหุ้น:
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
สถานที่ตั้ง:
208 หมู่ 1 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
วันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COD):
1 ตุลาคม 2556
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
333/22 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดแผนที่ : PDF | JPEG
Copyright © 2010 Solar Power Co.,Ltd. All rights reserved. Design by Buffet Famous Co.,Ltd.