บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด (KR1)
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด (KR1) เป็นโครงการโซล่า ฟาร์มขนาด 6.123 เมกกะวัตต์ที่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPC) พัฒนาเป็นโครงการแรกใน 34 โครงการ ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา KR1 เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าในวันที่ 21 เมษายน 2553

KR1เลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline ของ Kyocera Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ส่วนเครื่องแปลงไฟเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ SMA Solar Technology จากประเทศเยอรมนี

นอกจากนี้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลภาวะ มีความมั่นคงยั่งยืน ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและไม่มีวันหมดไปจากโลก
ชื่อบริษัท:
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด (KR1)
ทุนจดทะเบียน:
320,000,000 บาท
ผู้ถือหุ้น:
  • บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
  • International Finance Corporation
  • บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด
สถานที่ตั้ง:
60 หมู่ 11 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
วันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COD):
21 เมษายน 2553
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
333/22 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดแผนที่ : PDF | JPEG
Copyright © 2010 Solar Power Co.,Ltd. All rights reserved. Design by Buffet Famous Co.,Ltd.