บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด (KR3)
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด (KR3) เป็นโครงการโซล่าฟาร์มแห่งที่ 7 ในจำนวน 34 โครงการของ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPC) มีที่ตั้งที่ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา KR3 เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าในวันที่ 9 มีนาคม 2555

KR3 เลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline ของ Kyocera Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ส่วนเครื่องแปลงไฟเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ SMA Solar Technology จากประเทศเยอรมนี

นอกจากนี้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลภาวะ มีความมั่นคงยั่งยืน ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและไม่มีวันหมดไปจากโลก
ชื่อบริษัท:
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด (KR3)
ทุนจดทะเบียน:
188,750,000 บาท
ผู้ถือหุ้น:
  • บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
  • บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)
สถานที่ตั้ง:
88/8 หมู่ที่ 4 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา
วันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COD):
9 มีนาคม 2555
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
333/22 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดแผนที่ : PDF | JPEG
Copyright © 2010 Solar Power Co.,Ltd. All rights reserved. Design by Buffet Famous Co.,Ltd.