บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด (KR7)
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด (KR7) เป็นโครงการโซล่าฟาร์มแห่งที่ 9 ในจำนวน 34 โครงการของ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPC) มีที่ตั้งที่ ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา KR7 เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

KR7 เลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline ของ Kyocera Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ส่วนเครื่องแปลงไฟเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ SMA Solar Technology จากประเทศเยอรมนี

นอกจากนี้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลภาวะ มีความมั่นคงยั่งยืน ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและไม่มีวันหมดไปจากโลก
ชื่อบริษัท:
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด (KR7)
ทุนจดทะเบียน:
188,750,000 บาท
ผู้ถือหุ้น:
  • บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
  • บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง:
88 หมู่ที่ 5 ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COD):
30 พฤษภาคม 2555
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
333/22 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดแผนที่ : PDF | JPEG
Copyright © 2010 Solar Power Co.,Ltd. All rights reserved. Design by Buffet Famous Co.,Ltd.