บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด (LO2)
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด (LO2) เป็น 1 ใน 34 โครงการโซล่าฟาร์ม ของ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPC) มีที่ตั้งที่ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า 24 เมษายน 2557

LO2 เลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline ของ Kyocera Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ส่วนเครื่องแปลงไฟเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ SMA Solar Technology จากประเทศเยอรมันนี

นอกจากนี้ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลภาวะ มีความมั่นคงยั่งยืน ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและไม่มีวันหมดไปจากโลก
ชื่อบริษัท:
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด (LO2)
ทุนจดทะเบียน:
165,000,000 บาท
ผู้ถือหุ้น:
  • บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
  • บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สถานที่ตั้ง:
88/1 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
วันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COD):
24 เมษายน 2557
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
333/22 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดแผนที่ : PDF | JPEG
Copyright © 2010 Solar Power Co.,Ltd. All rights reserved. Design by Buffet Famous Co.,Ltd.