บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด (NK1)
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด (NK1) เป็น 1 ใน 34 โครงการโซล่าฟาร์ม ของ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPC) มีที่ตั้งที่ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขลงหลง จังหวัดบึงกาฬ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า 28 กุมภาพันธ์ 2557

NK1 เลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline ของ Kyocera Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ส่วนเครื่องแปลงไฟเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ SMA Solar Technology จากประเทศเยอรมันนี

นอกจากนี้ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลภาวะ มีความมั่นคงยั่งยืน ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและไม่มีวันหมดไปจากโลก
ชื่อบริษัท:
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด (NK1)
ทุนจดทะเบียน:
157,500,000 บาท
ผู้ถือหุ้น:
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
สถานที่ตั้ง:
208 หมู่ 10 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขลงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COD):
28 กุมภาพันธ์ 2557
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
333/22 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดแผนที่ : PDF | JPEG
Copyright © 2010 Solar Power Co.,Ltd. All rights reserved. Design by Buffet Famous Co.,Ltd.