บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด (SN1)
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด (SN1) เป็นโครงการโซล่าฟาร์มแห่งที่ 2 ในจำนวน 34 โครงการ ของ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPC) มีที่ตั้งที่ ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร SN1 เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554

SN1 เลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline ของ Kyocera Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ส่วนเครื่องแปลงไฟเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ SMA Solar Technology จากประเทศเยอรมนี

นอกจากนี้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลภาวะ มีความมั่นคงยั่งยืน ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและไม่มีวันหมดไปจากโลก
ชื่อบริษัท:
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด (SN1)
ทุนจดทะเบียน:
217,800,000 บาท
ผู้ถือหุ้น:
  • บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
  • International Finance Corporation
  • มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
  • บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด
สถานที่ตั้ง:
88 หมู่ 8 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
วันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COD):
9 กุมภาพันธ์ 2554
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
333/22 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดแผนที่ : PDF | JPEG
Copyright © 2010 Solar Power Co.,Ltd. All rights reserved. Design by Buffet Famous Co.,Ltd.