บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด (SR1)
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด (SR1) เป็น 1 ใน 34 โครงการโซล่าฟาร์ม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPC) มีที่ตั้งที่ 8/1 หมู่ 7 ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าภายเมื่อ 27 มิถุนายน 2557

SR1 เลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline ของ Kyocera Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ส่วนเครื่องแปลงไฟเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ SMA Solar Technology จากประเทศเยอรมันนี

นอกจากนี้ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลภาวะ มีความมั่นคงยั่งยืน ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและไม่มีวันหมดไปจากโลก
ชื่อบริษัท:
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด (SR1)
ทุนจดทะเบียน:
165,000,000 บาท
ผู้ถือหุ้น:
  • บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
  • บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สถานที่ตั้ง:
8/1 หมู่ 7 ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
วันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COD):
27 มิถุนายน 2557
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
333/22 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดแผนที่ : PDF | JPEG
Copyright © 2010 Solar Power Co.,Ltd. All rights reserved. Design by Buffet Famous Co.,Ltd.