บริษัท ทิพยนารายณ์ จำกัด (TP)
บริษัท ทิพยนารายณ์ จำกัด TP เลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline ของ Kyocera Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ส่วนเครื่องแปลงไฟเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ SMA Solar Technology จากประเทศเยอรมนี

นอกจากนี้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลภาวะ มีความมั่นคงยั่งยืน ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและไม่มีวันหมดไปจากโลก
ชื่อบริษัท:
บริษัท ทิพยนารายณ์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน:
80,000,000 บาท
ผู้ถือหุ้น:
  • บริษัท โซล่า เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด
สถานที่ตั้ง:
88/2 หมู่ที่4 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
วันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COD):
25 มิถุนายน 2556
กำลังการผลิต:
3.73 MWp
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
333/22 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดแผนที่ : PDF | JPEG
Copyright © 2010 Solar Power Co.,Ltd. All rights reserved. Design by Buffet Famous Co.,Ltd.