หน้าเเรก ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี
ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี
ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี
06 May 2015
Webinar RE Thinking the Role of Energy Technology for Women’s Empowerment

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นางสาววันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจาก United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) เข้าร่วมสัมมนาผ่าน Website ในรูปแบบที่เรียกว่า Webinar ในหัวข้อสัมมนา "Re-Thinking the Role of Energy Technology for Women’s Empowerment" เพื่อให้ข้อมูลแก่สมาชิกกลุ่ม UNIDO กว่า 2,000 คนทั่วโลก จากประสบการณ์การพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มรวมกำลังการผลิต 260 เมกกะวัตต์ ในประเทศไทย ด้วยเงินลงทุนกว่า 24,000 ล้านบาท ในช่วงปี 2010-2015 สามารถสร้างงานกว่า 20,000 แรงงาน และสร้างงานถาวรให้แก่คนในท้องถิ่นอีกกว่า 1,000 แรงงาน ในช่วงอีก 30 ปีข้างหน้า อีกทั้งยังสามารถช่วยลดโลกร้อนได้ถึง 200,000 ตันคาร์บอนไดร์ออกไซด์ต่อปี โดยมีผู้ร่วมเสวนาที่เป็นผู้นำในบทบาทสตรี ได้แก่

1. Joy Clancy: Energy-Gender-Technology-Climate Change Nexus

2. Monica Christy: Kopernik’s Ibu Insprasi, The Wonder Women Initiative, Indonesia

3. Wandee Khunchornyakong Juljarern: Solar Power Company Group, Thailand และ

4. Ondina da barca Vieira: Lessons from UN Women’s Support to the implementation of Mozambique’s Strategy and Action Plan on Gender, Environment and Climate Change

    ในการนี้ นางสาววันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ได้เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แห่งแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีกำลังการผลิตที่จะเข้าสู่ระบบจนถึงปลายปี 2015 กว่า 3,800 เมกกะวัตต์และมีแผนที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2036 กว่า 6,000 เมกกะวัตต์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบผลิตพลังงานในประเทศ และเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในภูมิภาคอาเซียน

    ทั้งนี้ นางสาววันดี ยังกล่าวต่อว่า สำหรับบทบาทของสตรี ได้มีการผลักดัน ช่วยสร้างงานแก่สตรีในท้องถิ่น และช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่สตรีทั่วภูมิภาค ในการก้าวรุกขึ้นมาทำธุรกิจพลังงานสะอาด เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความสำคัญด้านการศึกษา แบ่งปันประสบการณ์และความรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและบุคคลิกการเป็นผู้นำให้กับผู้หญิงในปัจจุบันโดยสามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.unido.org หรือ www.empowerwomen.org


OTHER ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี
Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO