เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ SPCG เป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company กล่าวคือ SPCG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในเครือรวมจำนวน 43 บริษัท SPCG มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,153,189,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,055,790,000 บาท 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน

SPCG ลงทุนและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย จำนวน 36 ฟาร์ม กำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ ในประเทศญี่ปุ่น "Tottori Yonago Mega Solar" กำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ และ "Ukujima Mega Solar Project" กำลังการผลิตรวม 480 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา

โดย บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด ("SPR")

SPR เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร ในการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยทีมติดตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ทั้งในขนาดเล็กเพื่อติดตั้งสำหรับที่อยู่อาศัย และ ในขนาดใหญ่ที่ติดตั้งสำหรับอาคาร หรือ โรงงานอุตสาหกรรม

www.sprsolarroof.co.th

ผู้แทนจำหน่ายเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ของ SMA

โดย บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ("SPE")

SPE เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorized Sales Agent) ของ SMA Solar Technology AG ("SMA") ประเทศเยอรมนี
www.spe.co.th 

หลังคาเหล็ก

โดย บริษัท สตีลรูฟ จำกัด ("SRC")

SRC เป็นบริษัทในเครือ SPCG เป็นผู้นำทางด้าน หลังคาเหล็กชั้นนำ ยกตัวอย่างเช่น หลังคา Metal Sheet โครงหลังคาเหล็ก เป็นต้น

บริษัทย่อยของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ SPCG เป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company กล่าวคือ SPCG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในเครือรวมจำนวน 43 บริษัท SPCG มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,153,189,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,055,790,000 บาท 

SOLAR POWER ENGINEERING

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (SPE) เป็นผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorized Sales & Service Partnership) ของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี 

SOLAR POWER ENGINEERING

SOLAR POWER ROOF

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (SPR) เป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านเรือน อาคารธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่โรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ แห่งแรกในประเทศไทยและในประชาคมอาเซียน

SOLAR POWER ROOF

STEEL ROOF

บริษัท สตีล รูฟ จำกัด

บริษัท สตีล รูฟ จำกัด (SRC) ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตั้ง หลังคาเหล็กรีดลอน โดยได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน ในราคาประหยัด สามารถนำไปติดตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

STEEL ROOF

Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO